Book Club

Клубът „АБС чете български автори“ има за цел да събира любителите на българската литература – класическа и съвременна, като по този начин не позволяваме да се прекъсне връзката ни с родното слово. Сбирките се провеждат четири пъти в годината.

Сбирки на Клуб „АБС чете български автори“ 2017/2018

Място на провеждане:

Crepe Café,

212 Pike St, Covington, KY 41011
Or
Didi’s House
182 Woolper ave., Cincinnati, OH 45220

Начален час: 6:30 PM

 

  • Септември 14 (четвъртък), 2017 – Иво Иванов; http://ivo.ucoz.com/ – Didi’s House
    182 Woolper ave., Cincinnati, OH 45220
  • Ноември 17 (петък), 2017 – Български басни, пословици и поговорки (модератор Мими Коцева)
  • Януари 12 (петък), 2018
  • Март 16 (петък), 2018