Day of Bulgarian Alphabet
danail
May 9, 2022
0

АБС и БГ Училище “Родолюбие” канят всички българи и приятели на пикника по случай края на учебната година и 24 май, Ден на Азбуката, Българската Просвета и Култура.. Пикникът ще бъде на 21 май, събота, 11;00 – 17:00 ч. в шелтъра на парка Rapid Run, 4450 Rapid Run Rd., Cincinnati, OH 45205. Ще има кратка програма от децата и раздаване на дипломите, след което ще се повеселим заедно. АБС е осигурил пица, хамбургери, хот дози, вода и всичко за сервиране. За майсторите на грила ще има възможност за изява! Паркингът е под шелтъра. Има 2 места за паркиране горе пред шелтъра за хората със затруднено придвижване. Вход свободен. Очакваме ви!

Организатори на събитието: АБС и”Родолюбие”
___________________________________________

BAC and BG Schоol “Rodoliubie”, Cincinnati invites all of the Bulgarians and their friends to the celebration of the day of Bulgarian Alphabet and Culture. The picnic will be on May 21st, Saturday, 11:00 – 17:00 at Rapid Run Park, 4450 Rapid Run Rd., Cincinnati, OH 45205. There will be a short presentation by the school and certificates of completion will be awarded. The rest of the time we will share food and fun. BAC is providing hamburgers, hot dogs, picnic items, and water. Please bring a dish тo share. Free admission.

Event organizers: BAC and “Rodoliubie”

cinematix