School
 
Българско училище «Родолюбие» в Синсинати, Охайо
отваря за четеринадесета година вратите си

Bulgarain School Logo

Българското училище «Родолюбие» в Синсинати е частично подкрепено от Министерството на Образоването (МОН) в България и следва одобрена програма за изучаванe на Български език от деца живеещи в чужбина.
Нашите учители са с голям опит, притежават педагогическо образование от България и някои от тях също преподават в Американската училищна система.
 
За 2023-2024 учебна година Българското училище в Синсинати, Охайо е отворено от:
* 16 септември 2023 – до 1 юни 2024
* Всяка събота (без официални празници)
 
Приемаме нови ученици целогодишно, можете да се включите по всяко време на учебната година и не е нужно да изчаквате започване на нов сроk.
 
Часовете се провеждат в:
* Northern Kentucky University (NKU)
* Aдрес: Nunn Dr, Highland Heights, KY 41099
* https://nku.edu
* Онлайн, виртуално използувайки Google Classroom.
 
Училището предлага:
* Предучилищна група Малки Любопитковци учи присъствено в NKU. Класовете са в събота от 10:00 ч.
* Начална училищна група Устремени Многознайковци учи виртуално.
* Средна училищна група Напреднали Умници учи виртуално.
* Младежка училищна група Уверени Покорители учи виртуално.
 
Ежеседмичната програма на училището предлага подготовка по български език, Роден Край (история, география и социални науки),  народни танци или запознаване с българските традиции и изкуство.
 
Заплащане:
* Всеки срок се заплаща в деня в който започва (цялата сума)
* Предлагаме намаление за второ и трето дете от семейството
За повече информация пишете на:
* Директор – Надя Танова: info@rodoliubie.org
______________________________________________________________________________________________________
 
Здравейте мили родители и ученици в у-ще ‘Родолюбие”, българска общност. С голямо нетърпение очакваме началото на учебната 2023-2024 година. Подготвили сме интересна програма и се надяваме да видим малки и големи, реално и виртуално тази есен. Моля, елате да се срещнете с нашите прекрасни учители!
 

Отĸриването на учебната година сме планували да се състои на 16 септември от 17:00 часа в NKU.

Надяваме се всичĸи да присъстват, независимо от формата на обучение, присъствена или виртуална, в ĸоято ще участвуват през годината. Желателно е децата да бъдат облечени с тенисĸите на училище “Родолюбие”.
 
Учебните занятия ще започнат в събота на 16-ти септември. Програмата за тази учебна година е като следва:
 
1. Учебната програма на класа Малки Любопитковци ще се фокусира върху увеличаване на речника и имитира възможно най-често рутината в американските предучилищни училища.
 
2. Учебната програма на групата Устремент Многознайковци ще се фокусира върху четене, писане, и увеличаването на речника.
 
3. За нашите средни и напреднали обучаващи се, ще се наблегне на речника, но също така ще се развиват умения за критично мислене и сътрудничество.
 
4. За нашите супер напреднали обучаващи се ще се наблегне на подготовната за тестовете за OH Seal of Biliteracy.
 
Изключително сме развълнувани от възможността да се запознаем и да обучаваме децата ви.
______________________________________________________________________________________________________
Dear children, parents and Bulgarian community,
Bulgarian school Rodolubie is excited to invite you to the grand opening of the start of the new school year for 14th time on September 16th. Please come to meet our wonderful teachers!
 
Let’s recall the excitement of the first school day, see each other after the long summer months and wish the kids a successful school year!

The opening will take place on September 16th at NKU.

 

We offer the following program for 2023-2024:
1. We are excited to offer a program for Pre-K – 1st grade. This curriculum will focus on increasing vocabulary, speaking and listening skills.
 
2. For our more advanced learners we will offer a program that focuses on reading, writing and increasing vocabulary.
 
3. For our intermediate and advanced learners we will not only push the vocabulary limits of the adventurous learners, but also try to develop critical thinking and collaboration skills.
 
4. Our super advanced learners will focus on preparing for the OH Seal of Biliteracy test.
 
We are beyond excited to have the opportunity to meet and teach your children.