School
 
Българско училище «Родолюбие» в Синсинати, Охайо
Отваря за седма година вратите си

Bulgarain School Logo

Българското училище «Родолюбие» в Синсинати е частично подкрепено от Министерството на Образоването (МОН) в България и следва одобрена програма за изучаванe на Български език от деца живеещи в чужбина.
Нашите учители са с голям опит, притежават педагогическо образование от България и някои от тях също преподават в Американската училищна система.
 
За 2020-2021 учебна година Българското училище в Синсинати, Охайо е отворено от:
* 19 Септември 2020 – До 22 Май 2021
* Всяка събота (без официални празници)
 
Приемаме нови ученици целогодишно, можете да се включите по всяко време на учебната година и не е нужно да изчаквате започване на нов сроk.
 
Часовете се провеждат в:
* Northern Kentucky University (NKU)
* Aдрес: Nunn Dr, Highland Heights, KY 41099
* https://nku.edu
* Онлайн, виртуално използувайки Zoom, Google Educational Suite, Google Classroom and Google Meets.
 
Училището предлага:
* Предучилищна група Малки Любопитковци (от 3 до 5 годишна възраст) учи присъствено в NKU. Класовете започват в събота от 10:00 ч. и продължават до 11:30 ч. Децата ще имат часове по български език и народни танци / приложни изкуства.
* Начална училищна група Устремени Многознайковци (от 6 до 8 годишна възраст) учи виртуално (дистанционно, онлайн) в сряда от 16:30 до 17:30 ч. и в петък от 18:00 до 19:00 ч. (общо 2 часа седмично)
* Средна училищна група Напреднали Умници (от 9 до 12 годишна възраст) учи виртуално (дистанционно, онлайн) в събота от 15:00 до 17:00 ч.
* Младежка училищна група Уверени Покорители (от 13 до 17 годишна възраст) учи виртуално (дистанционно, онлайн) в събота от 15:00 до 17:00 ч.
 
Ежеседмичната програма на училището предлага подготовка по български език, Роден Край (история, география и социални науки),  народни танци или запознаване с българските традиции и изкуство.
 
Заплащане:
* Всеки срок се заплаща в деня в който започва (цялата сума)
* Предлагаме намаление за второ и трето дете от семейството
За повече информация, моля пишете на:
* Изп. Директор Силвана Димитрова – silvyd@mail.ru
______________________________________________________________________________________________________
 
Здравейте мили родители и ученици в у-ще ‘Родолюбие”, българска общност,
с голямо нетърпение очакваме началото на учебната 2020-2021 година, подготвили сме интересна програма и се надяваме да видим малки и големи, реално и виртуално тази есен. Моля, елате да се срещнете с нашите прекрасни учители!
 
Откриването на учебната година сме планували да се състои на 19 септември от 11:00 часа в Swaim Park Large Shelter на адрес: 7650 Cooper Road, Montgomery, OH 45242
 
Идеята да се съберем в парка е с оглед здравната ситуация в страната и възможността за спазване на условията за поддържане на социалното разстояние и безопастността на всички. Надяваме се това да позволи на всички да присъстват независимо от формата на обучение, присъствена или виртуална, в която ще участвуват през годината. Желателно е децата да бъдат облечени с тениските на училище “Родолюбие”. Изисква се всеки да носи личните си предпазни средства и да спазва установените правила! Асоциацията ще предостави чаши, чинии, покривки и бутилки с вода, но тъй-като е трудно да се осигури споделянето на храна, както го правим обикновено, при настоящите условия се налага всеки да носи храна за своето семейство.
 
Официален гост при откриването на учебната година ще е Генералният Консул на България в Чикаго г-н Иван Анчев. Тъй-като неговият мандат изтича съвсем наскоро и това ще е неговото последно посещение при нас, ще използуваме повода да му благодарим за подкрепата му оказана към У-ще “Родолюбие” и Асоциацията на Българите в Синсинати през изминалите четири години и да му пожелаем успех в бъдещите начинания!
 
Учебните занятия ще започнат в събота на 26-ти септември.
 
Има няколко неща, които тази година ще бъдат различни.
 
1. Радваме се да предложим сутрешна програма за малки деца на възраст от 3 до 5 години. Тази учебна програма ще се фокусира върху увеличаване на речника и имитира възможно най-често рутината в американските предучилищни училища.
Тази възрастова група също ще се наслади на класове по музика или занаяти.
 
2. За нашите по-напреднали учащи (от 6 до 8 годишна възраст) ще предложим следобедна програма през седмицата. 1-ви клас ще бъде фокусиран върху четенето и писането, а вторият – върху увеличаването на речника. През втория семестър ще въведем базово обучение за мисии.
 
3. За нашите средни и напреднали обучаващи се (от 9 до 12 годишна възраст), ще се наблегне на речника, но също така ще се развиват умения за критично мислене и сътрудничество.
 
4. За нашите супер напреднали обучаващи се (от 13 до 17 годишна възраст) ние представяме клас по българска култура ръководен от Гергана Иванова. Това ще бъде интерактивен клас, който ще предложи поглед върху българската литература, филми и музика.
 
Моля, поставете 19 септември в календара си, елате да се срещнете с екипа и да научите какво можем да предложим. Изключително сме развълнувани от възможността да се запознаем и да обучаваме децата ви.
Забележка: няма да се провеждат часове на 19 септември. Всички деца са добре дошли!
Прилагаме информация за графика на уроците и информация за обучението.
Ако имате нужда от помощ при паркиране в NKU, моля, обадете се на:
Ni_tfn
______________________________________________________________________________________________________
Dear children, parents and Bulgarian community,
Bulgarian school Rodolubie is excited to invite you to the grand opening of the start of the new school year for 7th time on September 19th. Please come to meet our wonderful teachers!
 
Let’s recall the excitement of the first school day, see each other after the long summer months and wish the kids a successful school year!
 
The opening will take place on September 19 at 11:00a.m. at Swaim Park Large Shelter at 7650 Cooper Road, Montgomery, OH 45242
 
The idea to organize this event in the park is due to the health situation in the country and the possibility to keep up with the requirements of maintaining social distancing and the safety of all participants. The Association will provide tablecloths, cups, plates, utensils and water bottles. However the traditional food plate sharing will not be possible since it will be difficult to make sure it’s safe under current conditions. Please bring food for yourself and your own family!
 
Official guest at the opening of the school year will be the Consul General of the Republic of Bulgaria in Chicago Mr. Ivan Anchev. Since his mandate is ending very soon and this will be his last visit to our area we will use the opportunity to thank him for his support for the Bulgarian School “Rodoliubie” and the Bulgarian Association of Cincinnati and wish him farewell and successful future undertakings in his career and personal life!
 
There a couple of things which will be different this year.
 
1. We are excited to offer morning toddler program for our 3-5 years olds. This curriculum will focus on increasing vocabulary and mimic as much possible the routine in the US preschools. This age group will also enjoy music or craft classes.
 
2. For our more advanced learners 6-8 years olds we will offer afternoon program during the week. 1st class will be focused on reading and writing and second on increasing vocabulary. During second semester we will introduce mission base education.
 
3. For our intermediate and advanced learners 9-12 we will not only push the vocabulary limits of the adventurous learners, but also try to develop critical thinking and collaboration skills.
 
4. For our super advanced learners 13-17, we are introducing Bulgarian culture class led by Gergana Ivanova. This will be interactive class to offer a glimpse of Bulgarian literature, movies and music.
 
Please put September 19 in your calendar, come meet the crew and learning about what we have to offer. We are beyond excited to have the opportunity to meet and teach your children.
Note: there will be no classes held on September 19. All children are welcome!

BG School Class Schedule 2020-2021

 

If you need help with parking at NKU please contact:

Ni_tfn