School

Българско училище «Родолюбие» в Синсинати е частично подкрепено от Министерството на Образоването (МОН) в България и следва одобрена програма за изучаване на Български език от деца живеещи в чужбина.

Нашите учители са с голям и изключителен опит, притежават педагогическо образование от България и някои от тях също преподават в Американската училищна система.

За 2017-18 учебна година Българското училище в Синсинати, Охайо е отворено от:

 • 16 Септември 2017 – До 19 Май 2018
 • Всяка събота (без официални празници)
 • От 15:00 до 17:20 часа

Учебната година е разделена на три срока:

 • Първи срок: 16 Септември 2017 – 16 Декември 2017 (13 класа)
 • Втори срок: 6 Януари 2018 – 24 Февруари 2018 (8 класа)
 • Трети срок: 3 Март 2018 – 19 Май 2018 (11 класа)
 • Приемаме нови ученици целогодишно, можете да се включите по всяко време на учебната година и не е нужно да изчаквате започване на нов срок

Часовете се провеждат в:

 • Northern Kentucky University (NKU)
 • Aдрес: Nunn Dr, Highland Heights, KY 41099
 • https://nku.edu

Училището предлага:

 • Пред-училищна група (4-6 годишни)
 • Трети клас (7-10 годишни)
 • Пети клас (11-14 годишни)
 • Клас по Български език за възрастни
 • Клас по народни танци за деца и възрастни

Ежеседмичната програмата на училището предлага:

 • Един час по Български език
 • Един час по Роден Край (история, география и социални науки)
 • Един час по народни танци или народни традиции/изкуство

Заплащане:

 • Всеки срок се заплаща в деня в който започва (цялата сума)
 • Заплащат се само часовете по Български език и Роден Край
 • Цената на всеки срок варира в зависимост от броя на класовете които предстои да се проведат през срока:
  o 1ви срок – $156.00
  o 2ри срок – $96.00
  o 3ти срок – 132.00
 • Предлагаме намаление за второ и трето дете от семейството
 • Класовете по танци за деца са безплатни
 • Класовете по танци за възрастни струват по $5 за един 45 минутен час в събота (сумата се заплаща предварително в началото на учебния срок)

За повече информация моля обадете се на:

 • Ася Станкова – Директор
 • На телефон (859) 816 9614
 • Е-мейл: acia@lithronix.com

_____________________________________________________

The Bulgarian School of Cincinnati “Rodolyubie” is partially accredited by the Ministry of Education of Bulgaria and follows an approved program for learning Bulgarian language by children leaving abroad

Our teachers obtained their educational teaching certificates and education in Bulgaria, have a significant amount of experience, and some are also teachers in the local American schools

For 2017-18 school year the Bulgarian School will have classes:

 • From September 16, 2017 – until May 19, 2018
 • Every Saturday (with exception of Holidays)
 • From 3:00 p.m. until 5:20 p.m.

The school year has three semesters:

 • First semester: September 16, 2017 – December 16, 2017 (13 classes)
 • Second semester: January 6, 2018 – February 24, 2018 (8 classes)
 • Third semester: March 3, 2018 – May 19, 2018 (11 classes)
 • We accept new students and you can join the school at any time throughout the school year

The classes are held at:

 • Northern Kentucky University (NKU)
 • Address: Nunn Dr, Highland Heights, KY 41099
 • https://nku.edu

The school offers:

 • Kindergarden/Pre-school group for children (4-6 years old)
 • Third grade (7-10 years old)
 • Fifth grade (11-14 years old)
 • Bulgarian language for adults
 • Bulgarian Folk dances for children and adults

The program offers (each Saturday):

 • One hour in Bulgarian language
 • One hour in social studies (history, geography, social studies, etc.)
 • One hour of Fork dancing and/or other traditional art

School Tuition:

 • Each semester is paid on its first day of classes (the whole amount)
 • Only Bulgarian & Social Studies are paid classes
 • Each semester has a different tuition due to the variation in calendar days:

o 1st semester – $156.00
o 2nd semester – $96.00
o 3rd semester – $132.00

 • We offer discounts for 2nd and 3rd child
 • The third class (Folk dances/art) is free for all children
 • However, the adult dancing classes are $5 for 45 minutes class each Saturday and are paid at the beginning of each semester

For more information please feel free to contact us:

 • Acia Stankova – Director
 • Phone: (859) 816 9614
 • E-mail: acia@lithronix.com