School

Българско училище «Родолюбие» в Синсинати, Охайо
Отваря за пета година вратите си

Българското училище «Родолюбие» в Синсинати е частично подкрепено от Министерството на Образоването (МОН) в България и следва одобрена програма за изучаванe на Български език от деца живеещи в чужбина.

Нашите учители са с голям опит, притежават педагогическо образование от България и някои от тях също преподават в Американската училищна система.

За 2018-2019 учебна година Българското училище в Синсинати, Охайо е отворено от:

 • 15 Септември 2018 – До 18 Май 2019
 • Всяка събота (без официални празници)
 • От 15:00 до 17:30 часа

Учебната година е разделена на три срока:

 • Първи срок: 15 Септември 2018 – 15 Декември 2018 (13 класа)
 • Втори срок: 5 Януари 2019 – 23 Февруари 2019 (8 класа)
 • Трети срок: 2 Март 2019 – 18 Май 2019 (11 класа)
 • Приемаме нови ученици целогодишно, можете да се включите по всяко време на учебната година и не е нужно да изчаквате започване на нов срок

Часовете се провеждат в:

 • Northern Kentucky University (NKU)
 • Aдрес: Nunn Dr, Highland Heights, KY 41099
 • https://nku.edu

Училището предлага:

 • Пред-училищна група (3.5-6 годишни)
 • Четвърти клас (6-11 годишни)
 • Шести клас (12-15 годишни)
 • Български за възрастни (след 18 годишни)
 • Клас по народни танци за деца и възрастни

Ежеседмичната програмата на училището предлага:

 • Един час по Български език
 • Един час по Роден Край (история, география и социални науки)
 • Един час по народни танци или народни традиции/изкуство

Заплащане:

 • Всеки срок се заплаща в деня в който започва (цялата сума)
 • Заплащат се само часовете по Български език и Роден Край
 • Цената на всеки срок варира в зависимост от броя на класовете които предстои да се проведат през срока:

o 1-ви срок – $156.00
o 2-ри срок – $96.00
o 3-ти срок – $120.00

 • Предлагаме намаление за второ и трето дете от семейството
 • Класовете по танци за деца са безплатни
 • Класовете по танци за възрастни струват по $7 за един 45 минутен час в събота (сумата се заплаща предварителнo)

За повече информация моля обадете се на:

 • Ася Станкова – Директор
 • На телефон (859) 816 9614
 • Е-мейл: acia@lithronix.com

_____________________________________________________

The Bulgarian School of Cincinnati “Rodolyubie” is partly accredited by the Ministry of Education of Bulgaria and follows their program for learning Bulgarian language by children leaving abroad

Our teachers obtained their educational teaching certificates and education in Bulgaria, have a significant amount of experience, and some are also teachers in the local American schools

For 2018-19 school year the Bulgarian School will have classes:

 • From September 15, 2018 – until May 18, 2019
 • Every Saturday (with exception of Holidays)
 • From 3:00 p.m. until 5:30 p.m.

The school year has three semesters:

 • First semester: September 15, 2018 – December 15, 2018 (13 classes)
 • Second semester: January 5, 2019 – February 23, 2019 (8 classes)
 • Third semester: March 2, 2019 – May 18, 2019 (11 classes)
 • You can join the school at any time throughout the school year

The classes are held at:

 • Northern Kentucky University (NKU)
 • Address: Nunn Dr, Highland Heights, KY 41099
 • https://nku.edu

The school offers:

 • Kindergarten/Pre-school group for children (5-6 years old)
 • Fourth grade (6-11 years old)
 • Sixth grade (11-15 years old)
 • Bulgarian for adults
 • Bulgarian Folk dances for children and adults

The program offers (each Saturday):

 • One hour in Bulgarian
 • One hour in social studies (history, geography, etc.)
 • One hour of Fork dancing and/or other traditional art

School Tuition:

 • Each semester is paid on its first day of classes (the whole amount)
 • Only the Bulgarian & Social Studies are paid classes
 • Each semester has a different tuition due to the variation in calendar days (see above)
 • Each Saturday has two paid classes for a total of $12
 • The third class (Folk dances/art) is free for all children
 • However, the adult dancing classes are $7 for one 45 minutes period each Saturday

For more information please free to contact us: