School
 
Българско училище «Родолюбие» в Синсинати, Охайо
Отваря за осма година вратите си

Bulgarain School Logo

Българското училище «Родолюбие» в Синсинати е частично подкрепено от Министерството на Образоването (МОН) в България и следва одобрена програма за изучаванe на Български език от деца живеещи в чужбина.
Нашите учители са с голям опит, притежават педагогическо образование от България и някои от тях също преподават в Американската училищна система.
 
За 2020-2021 учебна година Българското училище в Синсинати, Охайо е отворено от:
* 18 Септември 2021 – До 21 Май 2022
* Всяка събота (без официални празници)
 
Приемаме нови ученици целогодишно, можете да се включите по всяко време на учебната година и не е нужно да изчаквате започване на нов сроk.
 
Часовете се провеждат в:
* Northern Kentucky University (NKU)
* Aдрес: Nunn Dr, Highland Heights, KY 41099
* https://nku.edu
* Онлайн, виртуално използувайки Zoom, Google Educational Suite, Google Classroom and Google Meets.
 
Училището предлага:
* Предучилищна група Малки Любопитковци (от 3 до 5 годишна възраст) учи присъствено в NKU. Класовете започват в събота от 10:00 ч. и продължават до 11:30 ч. Децата ще имат часове по български език и народни танци / приложни изкуства.
* Начална училищна група Устремени Многознайковци (от 6 до 8 годишна възраст) учи виртуално (дистанционно, онлайн) в сряда от 16:30 до 17:30 ч. и в петък от 18:00 до 19:00 ч. (общо 2 часа седмично)
* Средна училищна група Напреднали Умници (от 9 до 12 годишна възраст) учи виртуално (дистанционно, онлайн) в събота от 15:00 до 17:00 ч.
* Младежка училищна група Уверени Покорители (от 13 до 17 годишна възраст) учи виртуално (дистанционно, онлайн) в събота от 15:00 до 17:00 ч.
 
Ежеседмичната програма на училището предлага подготовка по български език, Роден Край (история, география и социални науки),  народни танци или запознаване с българските традиции и изкуство.
 
Заплащане:
* Всеки срок се заплаща в деня в който започва (цялата сума)
* Предлагаме намаление за второ и трето дете от семейството
За повече информация, моля пишете на:
* Изп. Директор Силвана Димитрова – silvyd@mail.ru
______________________________________________________________________________________________________
 
Здравейте мили родители и ученици в у-ще ‘Родолюбие”, българска общност,
с голямо нетърпение очакваме началото на учебната 2021-2022 година, подготвили сме интересна програма и се надяваме да видим малки и големи, реално и виртуално тази есен. Моля, елате да се срещнете с нашите прекрасни учители!
 
Отĸриването на учебната година сме планували да се състои на 18 септември от 15:00 часа в Northern Kentucky University (NKU) в сградата на Haile College of Business на адрес: 1401 University Dr, Highland Heights, KY 41076, U.S.A. Аĸо ползвате Google Maps търсете: U.S. Bank ATM at 100 Louie B Nunn Dr, Highland Heights, KY 41076 or 2GJQ+J7 Highland Heights, Kentucky Или следвайте този линĸ: 39°01’53.6″N 84°27’42.5″W https://goo.gl/maps/KpwuBszBDWuoT6BV9 Аĸо ползвате Apple Maps търсете: NKU Business Academic Center или следвайте този линĸ:
 
Надяваме се всичĸи да присъстват, независимо от формата на обучение, присъствена или виртуална, в ĸоято ще участвуват през годината. Желателно е децата да бъдат облечени с тенисĸите на училище “Родолюбие”.
 
Учебните занятия ще започнат в събота на 25-ти септември. Тази година училището ще се състои от четири възрастови групи и програмата за първия сроĸ на тази учебна година е ĸаĸто следва: 
 
Има няколко неща, които тази година ще бъдат различни.
 
1. Радваме се да предложим сутрешна програма за малки деца на възраст от 3 до 5 години. Тази учебна програма ще се фокусира върху увеличаване на речника и имитира възможно най-често рутината в американските предучилищни училища.
 
2. За нашите по-напреднали учащи (от 6 до 8 годишна възраст) ще предложим следобедна програма през седмицата. 1-ви клас ще бъде фокусиран върху четенето и писането, а вторият – върху увеличаването на речника. През втория семестър ще въведем базово обучение за мисии. Тази възрастова група също ще се наслади на ĸласове по музиĸа или занаяти.
 
3. За нашите средни и напреднали обучаващи се (от 9 до 12 годишна възраст), ще се наблегне на речника, но също така ще се развиват умения за критично мислене и сътрудничество.
 
4. За нашите супер напреднали обучаващи се (от 13 до 17 годишна възраст) ние представяме клас по българска култура ръководен от Гергана Иванова. Това ще бъде интерактивен клас, който ще предложи поглед върху българската литература, филми и музика.
 
Моля, поставете 18 септември в календара си, елате да се срещнете с екипа и да научите какво можем да предложим. Изключително сме развълнувани от възможността да се запознаем и да обучаваме децата ви.
Забележка: няма да се провеждат часове на 18 септември. Всички деца са добре дошли!
Прилагаме информация за графика на уроците и информация за обучението.
Ако имате нужда от помощ при паркиране в NKU, моля, обадете се на:
Ni_tfn
______________________________________________________________________________________________________
Dear children, parents and Bulgarian community,
Bulgarian school Rodolubie is excited to invite you to the grand opening of the start of the new school year for 8th time on September 18th. Please come to meet our wonderful teachers!
 
Let’s recall the excitement of the first school day, see each other after the long summer months and wish the kids a successful school year!
The opening will take place on September 18th at Northern Kentucky University (NKU) in the Haile College of Business at the following address: 1401 University Dr, Highland Heights, KY 41076, U.S.A. If you are using Google Maps, search for: U.S. Bank ATM at 100 Louie B Nunn Dr, Highland Heights, KY 41076 or 2GJQ+J7 Highland Heights, Kentucky Or just follow the link: 39°01’53.6″N 84°27’42.5″W https://goo.gl/maps/KpwuBszBDWuoT6BV9 If you are using Apple Maps, search for: NKU Business Academic Center or just follow the link:
There a couple of things which will be different this year.
 
1. We are excited to offer morning toddler program for our 3-5 years old. This curriculum will focus on increasing vocabulary and mimic as much possible the routine in the US preschools. This age group will also enjoy music or craft classes.
 
2. For our more advanced learners 6-8 years old we will offer afternoon program during the week. 1st class will be focused on reading and writing and second on increasing vocabulary. During second semester we will introduce mission base education. This age group will also enjoy music or craft classes.
 
3. For our intermediate and advanced learners 9-12 we will not only push the vocabulary limits of the adventurous learners, but also try to develop critical thinking and collaboration skills.
 
4. For our super advanced learners 13-17, we are introducing Bulgarian culture class led by Gergana Ivanova. This will be interactive class to offer a glimpse of Bulgarian literature, movies and music.
 
Please put September 18 in your calendar, come meet the crew and learning about what we have to offer. We are beyond excited to have the opportunity to meet and teach your children.
Note: there will be no classes held on September 18. All children are welcome!

BG School Class Schedule 2021-2022

 

If you need help with parking at NKU please contact:

Ni_tfn