School
Българско училище «Родолюбие» в Синсинати, Охайо
Отваря за шеста година вратите си

Българското училище «Родолюбие» в Синсинати е частично подкрепено от Министерството на Образоването (МОН) в България и следва одобрена програма за изучаванe на Български език от деца живеещи в чужбина.

Нашите учители са с голям опит, притежават педагогическо образование от България и някои от тях също преподават в Американската училищна система.

За 2019-2020 учебна година Българското училище в Синсинати, Охайо е отворено от:

 • 14 Септември 2019 – До 23 Май 2020
 • Всяка събота (без официални празници)
Приемаме нови ученици целогодишно, можете да се включите по всяко време на учебната година и не е нужно да изчаквате започване на нов сроk

Часовете се провеждат в:

 • Northern Kentucky University (NKU)
 • Aдрес: Nunn Dr, Highland Heights, KY 41099
 • https://nku.edu

Училището предлага:

 • Пред-училищна група (3-5 г)
 • Начален курс (6-8г)
 • Средeн курс (9-12г)
 • Клас за младежи (13-18г)
 • Клас по народни танци за деца и възрастни
Ежеседмичната програмата на училището предлага подготовка по български език , Роден Край (история, география и социални науки),  народни танци или запознаване с българските традиции и изкуство.

Заплащане:

 • Всеки срок се заплаща в деня в който започва (цялата сума)
 • Предлагаме намаление за второ и трето дете от семейството

За повече информация,моля обадете се на:

 

______________________________________________________________________________________________________

 

Скъпи деца, родители и българска общност,

Българското училище Родолюбие с удоволствие ви кани на тържественото откриване на началото на новата учебна година за шести път на 14 септември в Бизнес сграда на NKU в стая 359.

Моля, елате да се срещнете с нашите прекрасни учители, да се насладите на вкусна храна и разбира се да се срещнете със стари или нови приятели.

Има няколко неща, които тази година ще бъдат различни.

 1. Радваме се да предложим сутрешна програма за малки деца на 3-5 години. Тази учебна програма ще се фокусира върху увеличаване на речника и имитира възможно най-често рутината в американските предучилищни училища.
 1. За нашите по-напреднали учащи 5-7 години ще предложим сутрешна програма. 1-ви клас ще бъде фокусиран върху четенето и писането, а вторият – върху увеличаването на речника. През втория семестър ще въведем базово обучение за мисии.

И двете възрастови групи също ще се насладят на класове по музика или занаяти.

 1. За нашите средни и напреднали обучаващи се, нашият директор Дойчин партнира с компанията Little Red Plane и въвежда базово обучение за мисия. Това е награждавана програма и не само ще наблегне на речника на приключенските учащи, но също така развива умения за критично мислене и сътрудничество.
 1. За нашите супер напреднали обучаващи се, ние представяме клас по българска култура ръководен от Гергана Иванова. Това ще бъде интерактивен клас, който ще предложи поглед върху българската литература, филми и музика.

Моля, поставете 14 септември в календара си, елате да се срещнете с екипа и да научите какво можем да предложим. Изключително сме развълнувани от възможността да се запознаем и да обучаваме децата ви.

Забележка: няма да се провеждат часове на 14 септември. Всички деца са добре дошли!

Прилагам информация за графика на уроците и информация за обучението. (същото като миналата година).

Ако имате нужда от помощ при паркиране в NKU, моля, свържете се с мен.

BG School Class Schedule 2019-2020

BG School Calendar 2019-2020

NKU Map

BG School Tuition 2019-2020

______________________________________________________________________________________________________

Dear children, parents and Bulgarian community,

Bulgarian school Rodolubie is excited to invite you to the grand opening of the start of the new school year for 6th time on September 14th at NKU Business Building in room 359.

Please come to meet our wonderful teachers, enjoy tasty food and of course meet some old or new friends.

There a couple of things which will be different this year.

 1.     We are excited to offer morning toddler program for our 3-5 years olds. This curriculum will focus on increasing vocabulary and mimic as much possible the routine in the US preschools.
 2.     For our more advanced learners 5-7 years olds we will also offer morning program. 1st class will be focused on reading and writing and second on increasing vocabulary. During second semester we will introduce mission base education.

Both age groups will also enjoy music or craft classes.

 1.     For our intermediate and advanced learners our director Doychin is partnering with Little Red Plane company and introducing mission base education. It is an award winning program and it will not only push the vocabulary limits of the adventurous learners, but it also develops critical thinking and collaboration skills.
 2.     For our super advanced learners, we are introducing Bulgarian culture class led by Gergana Ivanova. This will be interactive class to offer a glimpse of Bulgarian literature, movies and music.

Please put September 14 in your calendar, come meet the crew and learning about what we have to offer. We are beyond excited to have the opportunity to meet and teach your children.

Note: there will be no classes held on September 14. All children are welcome!

If you need help with parking at NKU please contact me.

BG School Class Schedule 2019-2020

BG School Calendar 2019-2020

NKU Map

BG School Tuition 2019-2020